Ogłoszenia  parafialne   11. 08.  2019

Dzisiaj na godzinę 15.00 zapraszamy wiernych na niedzielne nieszpory.

W środę 14 sierpnia – uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, Patrona naszej diecezji i naszej parafii.

Za tydzień będziemy obchodzić doroczną uroczystość odpustową Jego czci.  Również za tydzień przypada w naszej Parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Dlatego po mszy świętej w intencji parafian i procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła   rozpoczniemy adorację  Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy nieszporami maryjnymi o godzinie 15.00.

We wtorek kolejny dzień fatimski. Rozpoczniemy go nabożeństwem różańcowym o godzinie 17.30, następnie msza święta po niej poświęcenie lekarstw, adoracja Najświętszego sakramentu Ołtarza, modlitwy w intencji chorych i błogosławieństwo lurdzkie.

W czwartek 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po mszach świętych będziemy święcili zioła i kwiaty. W tym dniu składka przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.

Za posprzątanie kościoła  dziękujemy wiernym z ulicy Konwalii i Podlarysz. Dziękujemy za ofiary złożone na kwiaty.

Wiernym dziękujemy za złożone  ofiary   na   potrzeby parafii.  Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „BÓG  ZAPŁAĆ”.

Do sprzątania kościoła prosimy wiernych z ulicy Chabrowej, Fiołkowej i Różanej we wtorek po wieczornej mszy świętej oraz w sobotę  na godzinę 8.00.

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na cele inwestycyjne naszej parafii.

 

 INTENCJE  MSZALNE        12.08. –  18.08. 2019

Poniedziałek  12.08.

7.00  +    Zuzannę Borgieł, męża i dzieci

+    Edwarda  Szypułę od rodziny Majdak

Wtorek 13.08.

17.30 Różaniec fatimski

18.00  W intencji chorych, szukających sensu życia   o nawrócenie grzeszników

+    Renatę Gabryś od rodziny Gaża

Nabożeństwo fatimskie

Środa  14.08.

10.30  W Oświęcimiu w intencji Parafian

17.15  Nabożeństwo do MBNP 

18.00  +    Marię Dudek, rodziców z obu stron i braci

+    Lidię  Dyczek od personelu Oddziału Opieki Paliatywnej

Czwartek 15.08.  Wniebowzięcie  NMP

7.30  +    Edwarda Biesoka

9.00  ++  Annę Kopeć i Jerzego Buchtę

11.00  ++  Józefa Szypułę i rodziców z obu stron

15.00  Nieszpory maryjne

Piątek 16.08.

7.00  +    Janinę Janusz od Ryszarda

+    Edwarda  Molę od rodziny Wróbel

Sobota  17.08.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  +    Józefa Zolicha w I  r.  +

+    Marię  Bartoszek od rodzin Kaczor – Łuszczak

+    Rozalię  Fołta od kuzyna Ludwika z rodziną

Niedziela 18.08.

7.30. +  Władysława, Rozalię Wątor, rodziców  z obu stron

9.00  +    Leokadię  Szczypka

+    Albinę  Kaleta

11.00  W  intencji  Parafian

++  Krzysztofa, Piotra Majdak i rodziców

+    Renatę  Gabryś od Artura i Sary Majdak

15.00  Nieszpory maryjne