2 kwietnia 2023 r. wspominając

18 rocznicę śmierci

ŚW. JANA PAWŁA II

naszego ukochanego papieża Polaka,

zebraliśmy się na krótką modlitwę pod Jego figurą o godzinie: 21.37