Obostrzenia w naszym kościele

Do wiadomości wiernych Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym  kościele może przebywać jednocześnie 40 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka). W kościele zachowujemy bezpieczną odległość. Wszyscy obecni w kościele    (– oprócz sprawującego liturgię ) – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);  Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę; Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę; ...
Read More

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące od 17 października 2020

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy). W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad. https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/zasady-bezpieczenstwa-epidemicznego-obowiazujace-od-17-pazdziernika-2020-roku/  ...
Read More

Wyznaczenie miejsc dla wiernych w kościele.

Zgodnie ze wskazaniami Diecezji Bielsko-Żywieckiej obowiązującymi od dnia 20.04.2020, w kościele znajdują się wyznaczone miejsca dla wiernych. Zamieszczone poniżej zdjęcia ilustrują wskazane ławki. Prosimy o przestrzeganie tej zasady. https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wskazania-duszpasterskie-dla-wiernych-diecezji-bielsko-zywieckiej-20-kwietnia-2020/ ...
Read More

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20 kwietnia 2020

Nadal – w razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób, a także możliwości zarażenia siebie lub innych – możemy skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Dyspensa dotyczy wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie. W razie niemożności lub trudności w dostępie do spowiedzi indywidualnej, zachęcamy do pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z postanowieniem wyznania tych grzechów przy najbliższej możliwości. Zachęcamy także do Komunii Świętej duchowej, gdy nie ma możliwości przystąpienia do Komunii nawet poza Mszą. Od 16 kwietnia br. wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię. Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 roku, w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw i indywidualnego nawiedzania, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła. Każdy ksiądz proboszcz/administrator określi, ile osób może w jednym momencie przebywać w kościele i poda tę informację wiernym. Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej...
Read More

Czasopisma katolickie

Polecamy też lekturę czasopism katolickich dostępnych w wersji elektronicznej: https://www.gosc.pl/ https://e.niedziela.pl/   a w nich m.in. artykuł Bp Józefa Zawitkowskiego "Czy Bóg stworzył koronawirusa" - warto przeczytać...
Read More

Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czas epidemii

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia. Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie. Uczestnictwo we Mszy Świętej – Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa. – We Mszy Świętej...
Read More