Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej 29.10.2021

Drodzy Parafianie! W dniu 29 września 2021r. po raz pierwszy pod przewodnictwem naszego nowego duszpasterza ks. Zbigniewa Skrzyp, zebrała się nasza Rada Parafialna. Pozwólcie, że w imieniu tejże Rady, przekażę najważniejsze poruszane zagadnienia: W pierwszej kolejności wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, że od kilku tygodni w trudnym czasie epidemii znów możemy się gromadzić w Naszej Świątyni na niedzielnej Eucharystii i przyjmować Chleb Życia jakim jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie Ufni Panu Bogu, żywimy nadzieję, że najtrudniejszy czas obostrzeń jest już za nami, co umożliwi wszystkim parafianom powrót do pełnych praktyk religijnych. Chcemy jeszcze raz podziękować ks. Kazimierzowi Janiurkowi za 37 lat kapłańskiej posługi wśród nas. Witamy i życzymy jak największych sukcesów ks. Zbigniewowi w budowaniu w nas duchowej świątyni, pogłębiania wiary i miłości do Boga i siebie wzajemnie. Wyrażamy gotowość do wspierania naszego opiekuna duchowego w codziennej pracy na rzecz naszej parafii. Podczas spotkania Członkowie Rady zostali zapoznani przez ks. Zbigniewa z podjętymi przez niego działaniami zmierzającymi do rozpoznania istniejącej w parafii sytuacji społeczno-religijnej, organizacyjnej oraz materialno-ekonomicznej. Wśród tematów, które omawiane były podczas spotkania Rady na pierwszy plan wysuwa się sprawa takiego ożywiania działalności...
Read More

Życzenia świąteczne

Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne: W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2021 Rok.   Życzenia biskupa Romana Pindla: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/boze-narodzenie-2020-zyczenia-biskupa-bielsko-zywieckiego/...
Read More