KRĄG  BIBLIJNY  -  jest  metodą  pracy  z  Pismem  Świętym   w  grupie. Jest  to  forma  pozaliturgicznego  kontaktu  ze  słowem Bożym. Metoda  ta  została  opracowana  we  francuskim  JOC  (Jeunesse  Ouvrière  Chrétienne)  i niemieckim   CAJ   (Christliche   Arbeiterjugend).  Spotkanie  kręgu  rozpoczyna   i kończy  modlitwa. 

Specyfiką  spotkań  w  kręgach  jest  to,  że  wszyscy  uczestnicy  wspólnie  podejmują  dyskusję  nad danym  fragmentem  biblijnym.  Kręgi  biblijne  można  przeprowadzać  różnymi  metodami:

 • Metoda indukcyjna –  zobacz  –  osądź  –  wprowadź  w  życie. 
  • Na  pierwszym  etapie uczestnicy  analizują  możliwie  szeroko  treść  tekstu  stawiając  pytania:
  •  kto?  co?  gdzie?  kiedy? jak?  dlaczego?  aby  jak  najlepiej  zagłębić  się  w  sens  literalny  omawianej  perykopy.  Następnie uczestnicy  próbują  wspólnie  rozwiązać  problemy  literacko-egzegetyczne,  na  które  natrafili  w pierwszej   części.   Trzeci   etap   to   zastosowanie   poznanych   treści   do   potrzeb   i   życia uczestników  spotkania.
 • Metoda lektury tematycznej
  • Uczestnicy  umawiają  się,  że  w  ciągu  jednego  lub kilku  spotkań  pracować  będą  nad  jednym  tematem,  wybranym  zagadnieniem  np. Duch  Święty, małżeństwo  w  Biblii,  osoba  Jezusa  Chrystusa.  Uczestnicy  dzielą  się  na  grupy  i  w  oparciu  o różne  teksty  opracowują  dane  zagadnienie,  a  następnie  konfrontują  swoje  wnioski  ze  sobą ukazując  pełniejszy  obraz  oraz  pokazując  szerszą  perspektywę  jaką  niesie  ze  sobą  lektura wielu  fragmentów  tekstu natchnionego.
 • Metoda  wyszukiwania  myśli  przewodniej  
  • Zebrani,  dzieląc  się  na małe  grupy,  pracując  nad  tym  samym  fragmentem.  Przypuszczalnie  każda  z  grup  odnosi  się do  danego  tekstu  w  trochę  innym  aspekcie.  Na  końcu  dokonuje  się  konfrontacji  wniosków  i ukazując  w  ten  sposób  pełniejszy  obraz  perykopy,  metoda  ta  pokazuje,  iż  tekst  biblijny odpowiada  na  wiele  różnych pytań  i  może  być  różnie  interpretowany.
 • Metoda „drzewo”
  • Po  przeczytaniu  fragmentu  Pisma  Świętego  uczestnicy  kręgu rozważają  go  i  zapisują  swoje  myśli  na  jego  temat.  Następnie  lider  przedstawia  im  istotę przesłania  danej  perykopy  (pień  drzewa),  od  której  odchodzą  spontaniczne  idee  i  skojarzenia zebranych  (gałęzie  drzewa).  Taką  drogą  przedstawione  zostaje  bogactwo  które  niesie  w  sobie analizowany  fragment.

 

KRĄG BIBLIJNY ŁĄCZY LUDZI
pozwalając im POGŁĘBIAĆ swoją wiarę 
oraz nawzajem się UBOGACAĆ
RAZEM SMAKUJE LEPIEJ!!!

Dlatego zapraszamy w II i III CZWARTEK MIESIĄCA o godzinie  18:45