Msze zaRoze 2024

 

I Róża Różańcowa - św. Faustyna Kowalska

Zelatorka: Łosik Joanna – nr tel. 516 379 393

 1. Czyż Anna
 2. Brożek Maria
 3. Cholewiak Celina
 4. Domaradzka Danuta
 5. Domaradzka Irena
 6. Filip Irena
 7. Gezler Małgorzata
 8. Gola Maria
 9. Janusz Władysława
 10. Kochutek Teresa
 11. Kołodziej Jadwiga
 12. Łosik Joanna
 13. Matura Janina
 14. Rentel Dorota
 15. Szary Rozalia
 16. Szpek Celina
 17. Wiewióra Barbara
 18. Wróbel Alicja
 19. Wróbel Edward
 20. Zawada Anna 

II Róża Różańcowa - św. Antoni

Zelatorka: Kucharska Krystyna – nr tel. 600 322 706

 1. Czorny Małgorzata
 2. Gach Elżbieta
 3. Goryl Małgorzata
 4. Handzlik Helena
 5. Hochel Maria
 6. Janusz Czesława
 7. Janusz Małgorzata
 8. Jurzak Ewa
 9. Kopeć Maria
 10. Kucharska Krystyna
 11. Majdak Anna
 12. Marekwica Krystyna
 13. Pławecka Marta
 14. Rybacka Hanna
 15. Srokol Helena
 16. Strokol Helena
 17. Szostak Gertruda
 18. Szylder Krystyna
 19. Wizner Hermina
 20. Wróbel Teresa 

III Róża Różańcowa - św. Ojciec Pio

Zelatorka: Grygierczyk Anna – nr tel. 512 816 091

 1. Adamczyk Alicja
 2. Baszak Bernadeta
 3. Beczała Helena
 4. Borgieł Janina
 5. Czorny Krystyna
 6. Grygierczyk Anna
 7. Grygierczyk Jadwiga
 8. Jurczyk Maria
 9. Kapias Ewa
 10. Kopeć Stefania
 11. Kotas Melania
 12. Matura Maria
 13. Oleś Małgorzata
 14. Owczarzak Barbara
 15. Pyś Krystyna
 16. Pytka Anna
 17. Sopala Krystyna
 18. Szczypka Irena
 19. Szczypka Małgorzata
 20. Zajma Teresa 

IV Róża Różańcowa 
Rodziców za Dzieci - św. Rita z Casci

Zelatorka: Piekarska Anna – nr tel. 505 546 766

 1. Baranowska Katarzyna
 2. Bem Dorota
 3. Chrapek Barbara
 4. Ciaciura Aleksandra
 5. Domaradzka Danuta
 6. Dubiel Katarzyna
 7. Fołta Krystyna
 8. Gawlak Ewa
 9. Jurzak Ewa
 10. Kopeć Barbara
 11. Kopeć Stefania
 12. Korczyk Barbara
 13. Piekarska Anna
 14. Stryczek Zofia
 15. Suchy Anita
 16. Suchy Piotr
 17. Szpaczek Iwona
 18. Szypuła Bożena
 19. Szypuła Stanisław
 20. Wojtyła Marzena

V Róża Różańcowa za Kapłanów

Zelatorka:  Zajma Teresa – nr tel. 889 569 005

 1. Cholewiak Celina
 2. Danel Małgorzata
 3. Dendewicz Aleksandra
 4. Grygierczyk Jadwiga
 5. Janusz Władysława
 6. Jurczyk Maria
 7. Koziarz Ewa
 8. Maria Chmiel Maria
 9. Olek Ewa
 10. Oleś Małgorzata
 11. Piekarska Anna
 12. Pyś Krystyna
 13. Stec Bogumiła
 14. Szczypka Elżbieta
 15. Szczypka Małgorzata
 16. Szylder Krystyna
 17. Śpiewak Janina
 18. Tkaczyk Czesława
 19. Ubych Lucyna
 20. Zajma Teresa 

VI Róża Różańcowa za Kapłanów

Zelatorka: Latała Krystyna – nr tel. 507 322 688

 1. Baszak Bernadeta
 2. Białka Teresa
 3. Chrobak Władysława
 4. Czorny Małgorzata
 5. Czyż Kazimiera
 6. Firlej Elżbieta
 7. Góra Danuta
 8. Kopeć Maria
 9. Kuban Marta
 10. Kucharska Krystyna
 11. Latała Krystyna
 12. Łosik Joanna
 13. Majdak Anna
 14. Pępek Halina
 15. Pytka Anna
 16. Rybacka Hanna
 17. Słota Alina
 18. Sopala Krystyna
 19. Szary Monika
 20. Wróblewska Elżbieta 

VII Męska Róża Różańcowa - św. Maksymilian

Zelator: Suchy Piotr– nr tel. 692 474 527

 1. Barzycki Bartłomiej
 2. Czorny Andrzej
 3. Domaradzki Piotr
 4. Falewski Mariusz
 5. Filip Józef
 6. Gawlak Robert
 7. Ginda Grzegorz
 8. Jurzak Marian
 9. Klimas Szymon
 10. Kochutek Andrzej
 11. Korczyk Józef
 12. Liszka Andrzej
 13. Piekarski Leszek
 14. Plawecki Roman
 15. Ramza Arkadiusz
 16. Słota Stanisław
 17. Suchy Piotr
 18. Suchy Radosław
 19. Szczypka Krzysztof
 20. Zawada Mariusz

VIII Róża Różańcowa za Kapłanów

Zelatorka: Faryna Łucja – nr tel. 668 096 519

 1. Biesok Alicja
 2. Ciaciura Aleksandra
 3. Czorny Gabriela
 4. Faryna Łucja
 5. Janusz Janina
 6. Kopeć Barbara
 7. Łuszczak Janina
 8. Matura Barbara
 9. Nowakowska-Świderek Renata
 10. Olek Gabriela
 11. Olek Kamila
 12. Pałosz Rozalia
 13. Pawlik Małgorzata
 14. Pisarek Maria
 15. Podgórska Marta
 16. Skotnicka Władysława
 17. Szypuła Rozalia
 18. Świętek Aleksandra
 19. Wyrobek Ewa
 20. Zuber Iwona

A6 re Maks

Czym jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec jest stowarzyszeniem religijnym składającym się z Róż Różańcowych, odmawiających codziennie Różaniec Św. Róża składa się z 20 członków, które codziennie odmawiają Różaniec, rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Na czele każdej Róży stoi ZELATORKA. Każda osoba w Róży odmawia tylko jedną tajemnicę, tę która została jej powierzona do rozważania na dany miesiąc. W ten sposób Róża odmawia codziennie cały różaniec. Zmiana tajemnic odbywa się raz w miesiącu. Chociaż poszczególne osoby odmawiają dziennie tylko jedną dziesiątkę, to w całej Żywej Róży rozważane są wszystkie cztery części i dzięki temu każdy ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych). W swej modlitwie polecają także Bogu siebie, rodziny, bliskich, parafię, Ojczyznę i świat.

Statut Stowarzyszenia „ŻYWY RÓŻANIEC”

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą św. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3). Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski.
 2. W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.
 3. W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji.
 • 2. ISTOTA I DUCHOWOŚĆ
 1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
 5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
 6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  1. wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  2. troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  3. krzewienie modlitwy różańcowej;
  4. wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  5. troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.
 • 3. STRUKTURA
 1. Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja Moderatorów Diecezjalnych.
 2. Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.
 3. Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim dla Żywego Różańca jest miesięcznik „Różaniec”.
 4. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator Krajowy.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Zarządu jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20.
 6. Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy między wspólnotami Żywego Różańca.
 7. W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.
 8. Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szkołach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrodkach pozostają w łączności z proboszczem parafii, na terenie której powstały.
 9. Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji.
 10. Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca.
 11. Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Żywego Różańca, zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.
 • 4. PRZYNALEŻNOŚĆ
 1. Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
 2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
 4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.
 • 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI
 1. Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
  1. codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
  2. udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
  3. uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
  4. rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
  5. odważne stawanie w obronie wiary;
  6. udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
  7. kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
  8. osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.
 2. Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:
  1. troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
  2. czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
  3. zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
  4. utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i między różami (kołami);
  5. odwiedza chorych członków róży (koła);
  6. zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.
 3. Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
  1. przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Parafialną Księgę Żywego Różańca;
  2. dba o formację członków Żywego Różańca;
  3. prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc;
  4. zapowiada odpusty różańcowe;
  5. współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
  6. tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów.
 4. Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego
  1. jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji;
  2. organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w diecezji;
  3. raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie członków Żywego Różańca;
  4. dba o formację teologiczną i duchową wszystkich członków Żywego Różańca;
  5. na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca i uczestniczy w jej spotkaniach;
  6. do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;
  7. czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego Różańca w diecezji;
  8. współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.
 5. Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów Diecezjalnych:
  1. stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w zakresie krzewienia modlitwy różańcowej;
  2. koordynuje działania Żywego Różańca na terenie całej Polski;
  3. wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swoich członków trzech kandydatów do funkcji Krajowego Moderatora i przedstawia ich Konferencji Episkopatu Polski;
  4. współpracuje z innymi ruchami różańcowymi.
 6. Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca:
  1. przygotowuje program i materiały formacyjne dla Żywego Różańca;
  2. przygotowuje ogólnopolskie spotkania i rekolekcje dla członków Żywego Różańca;
  3. służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych kwestii odnoszących się do zachowywania statutu na szczeblu diecezjalnym;
  4. kadencja Zarządu trwa 3 lata. Moderatorzy diecezjalni mogą być wybierani do Zarządu kolejno przez dwie kadencje.
 7. Zadania i obowiązki Krajowego Moderatora Żywego Różańca:
  1. zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych i im przewodniczy;
  2. reprezentuje Żywy Różaniec przed Konferencją Episkopatu Polski i raz w roku przedstawia jej sprawozdanie z działalności Żywego Różańca;
  3. współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i redakcją miesięcznika „Różaniec”;
  4. kadencja Moderatora Krajowego trwa 3 lata; może pełnić tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.
 • 6. PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
 1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
  1. przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
  2. uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  3. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  4. uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  5. uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  6. wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  7. uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
  8. święta Ofiarowania Pańskiego.
 2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci. Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

 

Wielka Nowenna Różańcowa 2018–2026

Rozkrzewiania Wiary

Główne cele nowenny:

 1. Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca.
 2. Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty.

Zadania szczegółowe:

 1. Co miesiąc na spotkaniu odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie.
 2. Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”.
 3. Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca.

Modlitwa jubileuszowa:

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Modlitwa o beatyfikację Pauliny Jaricot

Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mt 16,15). Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość. Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski…, o którą szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.