13 czerwca 2024 r.

w naszym kościele odbyło się spotkanie Zespołu Charytatywnego, działającego przy parafii.

W miłym towarzystwie ks. Zbigniewa i Pań należących do tego zespołu omówiliśmy bieżące oraz przyszłe zadania i cele, które z łaską Bożą mogą przyczynić się do dalszego działania, przy wspieraniu różnych akcji-względem osób starszych, dzieci, czy grup działających i zaangażowanych w życie parafii.

Ustaliliśmy, że każda

I niedziela ”słodka na maksa”

będzie dedykowana konkretnej intencji, w poszczególnych miesiącach:

 

styczeń

PRZERWA NOWOROCZNA

luty

Osoby starsze i schorowane

marzec

Kobiety zaangażowane, działające w różnych zespołach czy grupach przy parafii

kwiecień

Niedobre sprawy losowe

maj

Scholka dziecięca

czerwiec

Dzieci zaangażowane w udział we Mszach Św.

lipiec

Liturgiczna Służba Ołtarza

sierpień

Zespół Dekoratorski - upiększenie Odpustu Parafialnego

wrzesień

Poczęstunek ciastem na Pikniku Parafialnym, z którego dochód będzie przeznaczony na ogrzewanie Kościoła.

październik

Mężczyźni zaangażowani w pracę, działający przy parafii

listopad

Schola Parafialna

grudzień

Osoby samotne, potrzebujące

 

Kluczowym momentem na spotkaniu było głosowanie, w którym wybraliśmy:

Przewodnicząca: Anna Piekarska

Zastępca przewodniczącej: Iwona Zuber

Skarbnik: Aleksandra Ciaciura

Kronikarz: Katarzyna Dubiel

 

Dziękujemy ks. Zbigniewowi za udział w spotkaniu, poczęstunek pysznym torcikiem, za jego dobre słowo i wsparcie duchowe. W grupie siła, razem możemy więcej.

Zachęcamy do wspólnego działania, dla dobra wszystkich. 

Zespół Charytatywny


Skład Zespołu Charytatywnego w naszej Parafii:

Anna Piekarska 
Aleksandra Ciaciura
Katarzyna Dubiel
Lucyna Majdak
Krystyna Kucharska
Lidia Kucharska
Anita Suchy 
Paula Widak 
Barbara Szpyra 
Danuta Domaradzka
Janina Matura
Barbara Korczyk
Jolanta Piotrowska
Iwona Zuber
Lucyna Ubych

Plakat Sodka na Maksa 02


Wielkopostny Dzień Skupienia - 25 lutego 2023 r.

25 lutego 2023r. w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych (PZC), w którym również uczestniczyły nasz Zespół reprezentowany przez Aleksandrę, Lidię, Krystynę i Annę). Spotkanie rozpoczęło się w kościele. Uczestniczyła w nim duża liczba wolontariuszy z różnych parafii naszej diecezji, w tym kapłani, a także przedstawiciele koła Towarzystwa św. Brata Alberta wraz z pracownikami, podopiecznymi i kapelanem ks. Robertem Kasprowskim.

Powitał nas wszystkich w ciepłych słowach kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa.
Przybliżył nam postać i działalność świętego Józefa Bilczewskiego (ur. 26.04.1860r. † 20.03.1923r.), który zmarł w opinii świętości, a pochowany został – zgodnie ze swoim życzeniem – wśród ubogich, na cmentarzu Janowickim. Kustosz sanktuarium podał również informację o zakończeniu 26 marca 2023r. Roku poświęconego Świętemu. Zaprosił nas do sanktuarium na 20 marca 2023r., na uroczystości związane z setną rocznicą narodzin dla nieba św. Józefa Bilczewskiego.

Następnie Dyrektor Caritas bielsko-żywieckiej ks. Robert Kurpios przywitał wszystkich uczestników Dnia Skupienia.
Podkreślił znaczenie stałej formacji dla członków PZC i zapowiedział kolejne Dni Skupienia w drugiej połowie roku. Kapłan przypomniał, że inspiracją ludzi zaangażowanych w działania Caritas powinny być słowa Pana Jezusa, w których zachęca do troski o ubogich i tych, którzy się źle mają. Przywołał również wskazania papieża Franciszka zawarte w orędziu na Wielki Post oraz słowa samego Jezusa skierowane do świętej Faustyny o trzech sposobach czynienia miłosierdzia: poprzez czyn, słowo i modlitwę.

Dlatego powinniśmy nieść pomoc „z Miłości do Jezusa”, to nasze umiłowanie Jezusa powinno nas inspirować do niesienia dobra. Nie powinniśmy jednak tracić z oczu także prawdy o ubóstwie duchowym, które istnieje obok ubóstwa materialnego.

Ksiądz Robert Kurpios zwrócił uwagę na 3 zadania Parafialnych Zespołów Charytatywnych:

  1. Mobilizacja całej Wspólnoty do działalności charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
  2. Rozpoznawanie potrzeb w obrębie własnej Parafii i działanie na jej terenie.
  3. Czynna miłość wobec drugiego człowieka.

O działalności Caritas, o konkretnych Programach i Akcjach opowiadali kolejno pracownicy Caritas: Wicedyrektor Caritas – Grzegorz Giercuszkiewicz, Ewa Zeman oraz ks. Jerzy Kajzar odpowiedzialny w diecezjalnej Caritas za wolontariat.

Mowa była o:
jałmużnie wielkopostnej, świątecznej zbiórce żywności, pomocy żywnościowej dla ubogich, duchowym wsparciu dla osób samotnych i starszych w parafiach, programie dla seniorów „Karta Biedronki”, o 50 Szkolnych Kołach Caritas i około tysiącu wolontariuszach, o mniejszych akcjach pn. „Pudełko szczęścia” czy „Apteczka dla ubogiego”. Ksiądz Jerzy Kajzar zapraszał wszystkich zainteresowanych do udziału w czerwcowej pielgrzymce wolontariuszy Caritas do Łagiewnik.

Wicedyrektor Caritas zapraszał na dwa inne wydarzenia – Koncert Pasyjny „Golgota Jasnogórska”, zaplanowany na 24 marca o godz. 17.00 w aleksandrowickim kościele oraz na święto patronalne Caritas „Dzień Dobra” – 22 kwietnia o godz. 15.00 w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12.
Wszyscy zgodzili się z jednym że, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących wymagane jest zaangażowanie wszystkich Parafian i każdego z osobna. Kulminacyjnym momentem spotkania była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Roberta Kurpiosa. Kazanie wygłosił duszpasterz młodzieży ks. Kamil Kuchejda.

Podczas Mszy świętej oddałyśmy Jezusowi Miłosiernemu całą naszą Maksymiliańską Wspólnotę oraz naszą służbę i każdy najmniejszy uczynek serdeczny. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnymi siłami – ludzkimi i boskimi – dotrzeć do naszych Parafian w największej potrzebie materialnej i duchowej. Po zakończeniu Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Józefa Bilczewskiego. A na pożegnanie zostaliśmy zaproszeni przez Gospodarza i gościnnych parafian na słodki poczęstunek
w pomieszczeniach plebanii.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami tego wydarzenia odsyłamy zapraszamy do odwiedzenia strony: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wielkopostny-dzien-skupienia-dla-parafialnych-zespolow-caritas/ 

 

Podsumowanie NIEDZIELI - 5 lutego 2023 r.

PODCZAS OSTATNIEJ NIEDZIELI "SŁODKIEJ NA MAKSA" ZE SPRZEDAŻY SŁODKICH PYSZNOŚCI ZESPÓŁ CHARYTATYWNY UZYSKAŁ 1405.00 ZŁ.

POMIMO 2-MIESIĘCZNEJ PRZERWY DUCH SŁUŻBY W NAS NIE OSŁABŁ...WPROST PRZECIWNIE...ROŚNIE JAK ILOŚĆ PRZEPYSZNYCH WYPIEKÓW...

RAZEM Z ZESPOŁEM CHARYTATYWNYM PONAWIAM PROŚBĘ SKIEROWANĄ DO NAS WSZYSTKICH. JEŚLI OBOK CIEBIE W SĄSIEDZTWIE MIESZKA OSOBA LUB RODZINA W ŻYCIOWEJ POTRZEBIE PROSIMY ZAPISZ NA KARTCE SWÓJ NR TELEFONU Z ADNOTACJĄ "OSOBA W POTRZEBIE" I WRZUĆ DO SKRZYNKI POD FIGURĄ ŚW. ANTONIEGO LUB POZOSTAW W ZAKRYSTII.

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ.

ZA DOTYCHCZASOWE WSPARCIE I ZAUFANIE...SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!


Podsumowanie roku 2022

Powołany przez ks. Zbigniewa Zespół Charytatywny w nowym 14-sto osobowym składzie rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2022 r. akcją charytatywną pn. „Niedzielne ciasto”. Celem akcji było zebranie brakujących środków w kwocie 11.240,00 zł na zakup wózka manualnego dla naszego młodego parafianina chorującego na postępujący zanik mięśni. W osiągnięciu celu pomogli parafianie, którzy w duchu służby i z pasją odpowiedzieli na prośbę o upieczenie ciast i słodkich pyszności. Ze sprzedaży domowych wypieków zaledwie w 4 niedziele sierpnia udało się zebrać 11.400,00zł czyli całą potrzebną sumę.

Kolejnym wyzwaniem Zespoły Charytatywnego było zorganizowanie 18.09.2022 r. Kiermaszu Dożynkowego wyrobów własnych Parafian. Ze sprzedaży pysznych przetworów zebranych zostało 2.290,00zł.

Ponieważ sprzedaż wypieków zyskała wielu zwolenników, dlatego z księdzem Zbigniewem Zespół Charytatywny przyjął, że w pierwszą niedzielę każdego miesiąca będą sprzedawane ciasta i inne słodkie pyszności przyniesione w darze przez chętnych Parafian. W ten sposób będą pozyskiwane środki na pomoc dla Parafian w największej potrzebie, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, dotkniętych losowymi zdarzeniami. Trzecia Akcja Charytatywna pn. Niedziela „Słodka na Maksa” na stałe wpisała się w nasz parafialny kalendarz. W minionym roku mieliśmy 3 takie niedziele, a dochód uzyskany ze sprzedaży wypieków wyniósł łącznie 3.896,00zł.

Podsumowując od sierpnia do grudnia 2022r. udało nam się wspólnymi siłami zebrać 17.586,00zł.

Z tych środków min.: pomogliśmy w zakupie wózka manualnego, wsparliśmy rehabilitację 2 niepełnosprawnych Parafian, przygotowaliśmy 20 paczek dla najstarszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych Parafian.

Mamy świadomość, że nie dotarliśmy do wszystkich osób w potrzebie. Liczymy na Waszą pomoc i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Bóg zapłać za hojność, wspaniałomyślność, pomoc oraz zaufanie.


AKCJA „NIEDZIELNE CIASTO”

Dobiegła końca akcja „Niedzielne ciasto”. Z wielką radością pragnę przekazać, że udało nam się zebrać w sumie 11.240,00 złotych, a więc całą brakującą kwotę na zakup wózka manualnego dla naszego parafianina Macieja chorującego na postępujący zanik mięśni. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Tym, którzy piekli ciasta i tym, którzy je zakupili. To był błogosławiony, „słodki czas” dla naszej Parafii. Dziękujemy Rodzicom i Maćkowi za podzieleni się z nami wiedzą na temat znaczenia wózka manualnego w codziennym funkcjonowaniu Macieja.

WÓZEK INWALIDZKI MANUALNY – MACIEJ 

20221002 131808

Wózek inwalidzki manualny, który został zakupiony dla Maćka dzięki Państwa wsparciu i życzliwości jest sprzętem „szytym na miarę”. Kiedy przygotowywaliśmy się do zakupu, musieliśmy nie tylko brać pod uwagę rzeczywisty stan zdrowia naszego syna, ale także wybiec nieco w przyszłość i przewidzieć dalsze trudności, które ewentualnie mogą się pojawić . Wszystko po to, aby nowy sprzęt służył jak najdłużej, wspierał deficyty mięśniowe i zabezpieczał Maćka na tyle solidnie, aby jak najbardziej opóźnić nowe.

Wózek posiada specjalistyczne oparcie, którego zadaniem jest zabezpieczenie możliwości przechylenia się dziecka na boki, utrzymanie prawidłowej postawy kręgosłupa, który przy Dystrofii Duchenne’a jest bardzo często narażony na poważne skrzywienia, co wiąże się z potrzebą operacji. Do wózka zamontowano zagłówek, aby mięśnie karku w ciągu dnia zyskały moment odpoczynku i zabezpieczyły syna w razie mocnego przechylenia głowy do tyłu( Maciek samodzielnie nie wyprostuje już głowy do pozycji pionowej). Kolejnym istotnym elementem jest kąt nachylenia stelaża na wysokości kolan. Został dopasowany do zaawansowanych przykurczy podkolanowych, które są następstwem poruszania się na wózku i braku możliwości pionizacji. 

Wszystkie elementy wózka są indywidualnie dopasowane do potrzeb syna.

 

caritas