KANCELARIA 

 • W sprawach nie cierpiących zwłoki - zapraszam bezpośrednio po każdej Mszy świętej.
 • W sprawach mogących poczekać - zapraszam wieczorową porą w środy od 19.00 do 20.00 lub w sobotnie poranki od 8.00 do 9.00 (pierwsza sobota miesiąca nieczynna, z racji odwiedzin chorych w domach)

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem europejskich przepisów Ochrony Danych Osobowych RODO, zmienia się sposób wydawania dokumentów parafialnych. Wszelkie zaświadczenia, metryki i dokumenty mogą otrzymać tylko osoby, których dokumenty bezpośrednio dotyczą. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu zaświadczenia mogą otrzymać tylko rodzice i opiekunowie prawni. Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie upoważnienia.

 

Dokumenty i formalności związane z udzielaniem sakramentów i innych posług

 

CHRZEST

 1. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:
  1. metrykę urodzenia dziecka z USC
  2. dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek
  3. jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego
 2. Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii Świętej.

 

BIERZMOWANIE

 1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa ponad rok.
 2. Przygotowanie jest prowadzone w klasach VI - VIII szkoły podstawowej.
 3. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.
 5. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
  1. Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.
  2. Systematyczna spowiedź święta.
  3. Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).
  4. Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.
  5. Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  6. Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii - wg ustalanych grafików.
 6. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć aktualne świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.

 

MAŁŻEŃSTWO

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.
 2. Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.
 3. Do kancelarii należy przynieść:
  1. Metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu).
  2. Dowody osobiste.
  3. Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
  4. Świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej.
  5. Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy) gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
  6. Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.
  7. W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
  8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
  9. W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.

 

POGRZEB

Jeżeli zmarły (a) był (a) naszym parafianinem

 1. W kancelarii cmentarza załatwiamy miejsce i termin pogrzebu.
 2. W kancelarii parafialnej dokumenty:
 • akt zgonu z USC
 • informacja z cmentarza o terminie pogrzebu
 • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

 

Jeżeli zmarły(a) nie był(a) z naszej parafii

 1. Dokumenty jak wyżej.
 2. Zmarły/-a, może być pochowany przez kapłana z naszej parafii po wcześniejszym uzgodnieniu i dostarczeniu pozwolenia na pochówek z parafii zmarłego.
 3. Jeżeli rodzina zmarłego ma życzenie, aby pogrzeb odbył się w naszym kościele.
 • wszelkie formalności załatwiane są na cmentarzu i w parafii zmarłego
 • w naszej parafii ustala się datę i godzinę pogrzebu