W tym miejscu publikujemy aktualności poza ogłoszeniami parafialnymi oraz intencjami mszalnymi.

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza 18.08.2020

0 komentarzy

Wyznaczenie miejsc dla wiernych w kościele.

Zgodnie ze wskazaniami Diecezji Bielsko-Żywieckiej obowiązującymi od dnia 20.04.2020, w kościele znajdują się wyznaczone miejsca dla wiernych. Zamieszczone poniżej zdjęcia ilustrują wskazane ławki. Prosimy o przestrzeganie tej zasady. Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20 kwietnia 2020

0 komentarzy

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20 kwietnia 2020

Nadal – w razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób, a także możliwości zarażenia siebie lub innych – możemy skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Dyspensa dotyczy wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie. W razie niemożności lub trudności w dostępie […]

0 komentarzy

Czasopisma katolickie

Polecamy też lekturę czasopism katolickich dostępnych w wersji elektronicznej: https://www.gosc.pl/ https://e.niedziela.pl/   a w nich m.in. artykuł Bp Józefa Zawitkowskiego „Czy Bóg stworzył koronawirusa” – warto przeczytać

0 komentarzy

Życzenia Wielkanocne 2020 Biskup Roman Pindel

0 komentarzy

Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czas epidemii

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za […]

0 komentarzy

Wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach […]

0 komentarzy

Apel Biskupa Bielsko-Żywieckiego w związku z epidemią koronawirusa

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne […]

0 komentarzy

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym: W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy […]

0 komentarzy

Odwołanie odwiedzin kolędowych

Odwiedziny kolędowe odwołane z powodu choroby.  

0 komentarzy