1. Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy - oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.
2. Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.
3. Największa ofiara - to ofiara z własnej woli.
4. Naśladuj Chrystusa - kochaj i służ.
5. Tylko miłość jest twórcza.
6. Skupienie jest początkiem nawrócenia.
7. Obojętność jest największą zarazą naszych czasów.
8. Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.
9. Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.
10. Żadnej prawdy nikt nie może zmienić - może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować.