NOWENNA DO ŚW. MAKSYMILANA MARII KOLBE

 

ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Święty Maksymilianie, prosimy Cię, aby Twoje serce
ojca, kapłana, brata i przyjaciela objęło nasze
i abyśmy w ten sposób mogli z radością odpowiedzieć
na powołanie do świętości, które kieruje do nas Jezus.
Spraw, abyśmy kontemplując twoje życie, czuli, że możliwe jest życie Ewangelią
ze wszystkimi tego konsekwencjami, dając wszystko z siebie,
bez zatrzymywania czegokolwiek.
A ponieważ jesteś blisko Niepokalanej, uproś Ją, aby swoim płaszczem
okryła nas, ogrzała i umocniła, tak, abyśmy każdego dnia
starali się wytrwać w wierności Bogu. Amen.

 

I DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo nadzieję swą złożyłeś w Bogu.

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI 

Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma. Cóż więc mamy czynić? Zaufać Bogu. Przez to zaufanie, bez zrozumienia bezpośredniego rzeczy, oddajemy nawet wielką chwałę Bogu, bo uznajemy Jego mądrość, dobroć i potęgę" (PMK 1082).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!] 

Święty Maksymilianie, który złożyłeś swą nadzieję w Panu,

Święty Maksymilianie, który pozwoliłeś się prowadzić Duchowi Świętemu,

Święty Maksymilianie, który zachowałeś spokój w trudnych czasach...

 

Ojcze nasz..; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu.... 

Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana udziel nam daru wielkiej ufności Tobie, który jesteś naszą skałą i naszą ucieczką. Spraw, abyśmy we wszystkich okolicznościach życia powierzali się jak dzieci w Twoje ojcowskie ręce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: W ciągu dnia, w zwykłych codziennych sprawach, wzbudzać w sobie akty ufności do Pana.

 

II DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo słuchałeś słowa Bożego i wprowadzałeś je w życie.

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI 

Bądź spokojny i w pokoju czyń Wolę Bożą. Idź na pustynię, aby móc usłyszeć głos Boga" (PMK 845).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!] 

Święty Maksymilianie, który zawsze słuchałeś słowa Bożego,

Święty Maksymilianie, który żyłeś tym, co usłyszałeś,

Święty Maksymilianie, który wielu nauczyłeś miłości do słowa Bożego...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...

Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, daj nam serce otwarte i zdolne do słuchania Twojego słowa, abyśmy wprowadzali je w życie, tak jak czynił to on i tak jak czyniła to Maryja, Twoja wierna uczennica. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Każdego dnia przeczytać fragment słowa Bożego i wprowadzać je w życie.

 

III DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś ubogiego serca.

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI 

,,Czuło się, że bardzo niewiele myślał o samym sobie, że stale czynił wyrzeczenia. Lecz nie był smutnym człowiekiem. Wprost przeciwnie! Był człowiekiem wesołym. Jeśli kiedykolwiek istniał człowiek, który nie był pyszny, to był nim Ojciec Maksymilian. Jego przyjaźń była błogosławieństwem"
(Jan Drucki-Lubecki, świadectwo)

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

 Święty Maksymilianie, całkowicie ufający Opatrzności,

Święty Maksymilianie, niestrudzenie szukający Bożych bogactw,

Święty Maksymilianie, zawsze uważny na potrzeby swoich braci...

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 

Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, daj nam serce ubogie i proste, tak jak serce Maryi i serce Twojego Syna, który stał się ubogi z miłości do nas. Spraw, abyśmy naśladując Go pokładali naszą ufność jedynie w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Ćwiczyć się w wierze i umiarkowanym użyciu dóbr materialnych, dzieląc się czymś z ubogimi.

 

IV DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś pokorny i cierpliwy.

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI 

We wszystkich przeciwnościach pozwólmy się prowadzić przez Niepokalaną. Bądźmy spokojni, nie chciejmy robić więcej od tego, co Ona pragnie. Ona zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Ofiarujmy Jej trudności, przykrości i smutki. Pracujmy, ale bez martwienia się, z wielką cierpliwością. Należy mieć cierpliwość także w stosunku do samych siebie” (PMK 845).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

 Święty Maksymilianie, panujący nad samym sobą,

Święty Maksymilianie, cichy i życzliwy dla wszystkich,

Święty Maksymilianie, mocny w każdym cierpieniu...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu... 

Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, przyodziej nas Twoją cichością i cierpliwością, tak abyśmy cieszyli się Twoim pokojem, także wtedy, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli. Niech Twoja ręka nas podtrzymuje i nam błogosławi, abyśmy mogli wejść do ojczyzny niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Ćwiczyć się w cierpliwości wobec siebie samych i wobec innych.

 

V DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo łaknąłeś i pragnąłeś sprawiedliwości.

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Posiadał heroiczną wiarę w Boga i widział Jego działanie w każdej rzeczy. Jeśli jakiś więzień umierał, mówił: «Taka jest wola Boża». On sam też powierzał się całkowicie Bogu. Pamiętam, że raz powiedział, że nie waha się oddać swojego życia dla Boga i odnotowałem też, że nie planował ani nie organizował nigdy niczego, aby mieć coś do jedzenia dla siebie, albo aby otrzymać lepsze ubranie, albo lepszy przydział do pracy... Troszczył się jedynie o «duszę i wiarę» i słyszałem, jak on sam to mówił” (Aleksander Dziuba, świadectwo).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!

Święty Maksymilianie, odważny zwiastunie prawdy,

Święty Maksymilianie, hojny dawco miłości,

Święty Maksymilianie, zawsze pierwszy w dawaniu przykładu.

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu. 

Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, obdarzaj nas zawsze łaknieniem i pragnieniem świętości, tak aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania i ukochania Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Postanowienie: Korygować nasze egoistyczne zachowania, szukając wspólnego dobra.

 

VI DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś miłosierny.

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Wielu pociągał on przez swój młodzieńczy uśmiech i przez swoją radość. Był jednym z tych, którzy nie mieli żadnej sztucznej postawy wobec innych... O zmroku podpełzłem do pryczy Ojca Maksymiliana... Chciałem żyć... Coraz mocniej ściskał moją rękę, a szept jego o wszechmocy i miłosierdziu Bożym krzepił mnie i przywracał siły. To, co on mówił, było głębokie i proste. Przede wszystkim niezachwiana wiara w zwycięstwo Dobra. «Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość»” (Józef Stemler, świadectwo).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

Święty Maksymilianie, widzialne oblicze Bożego Miłosierdzia,

Święty Maksymilianie, wzorze szczerego i całkowitego przebaczenia,

Święty Maksymilianie, który wszystkich uważałeś za braci...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu... 

Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, obdarz nas uczuciami

głębokiego miłosierdzia względem wszystkich Spraw, abyśmy umieli z całego serca przebaczać doznane zniewagi i tym samym cieszyć się pięknem Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Unikać osądzania innych i negatywnego ich oceniania oraz pielęgnować w sobie wyrozumiałość.

 

VII DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś czystego serca

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Powierz się całkowicie Bogu a będziesz szczęśliwy. Bądź prosty i czysty.

Jak dziecko, które trzyma za rękę swoją matkę, bądź przejawem Jej dobroci” (PMK 845)

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

Święty Maksymilianie, człowieku czystego serca,

Święty Maksymilianie, kochający i prawy wobec wszystkich,

Święty Maksymilianie, gorejący miłością...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo Św. Maksymiliana, obdarz nas sercem czystym i prawym, zdolnym kontemplować Twoje Oblicze we wszystkich, których spotykamy i wśród których żyjemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Oczyszczać swoje myśli i działania w świetle Bożej miłości.

 

VIII DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo działałeś na rzecz pokoju

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Obecność Ojca Maksymiliana w bunkrze była potrzebna dla innych. Wpadali w szał... 0n umiał pocieszyć ludzi. Z celi, w której znajdowali się ci biedacy, słyszano codziennie głośne odprawianie modlitw, różańca św.
i śpiewy. Miałem wrażenie, że jestem w kościele... Bock każdemu po kolei dawał zastrzyki kwasu karbolowego w żyły lewej ręki. Ojciec Maksymilian Kolbe z modlitwą na ustach podał sam ramię katu... Zaraz po wyjściu esesmanów i kata powróciłem do celi... Ojciec Kolbe siedział na posadzce oparty o ścianę i miał otwarte oczy, z pochyloną w bok głową. Jego ciało było czyściutkie i promieniowało. Jego twarz oblana była blaskiem pogody. Każdego zafascynowałaby ta pozycja i każdy sądziłby, że to jakiś święty” (Bruno Borgowiec, świadectwo).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

Święty Maksymilianie, wytrwały budowniczy pokoju,

Święty Maksymilianie, nastawiony na dobro innych,

Święty Maksymilianie, miłośniku wspólnoty i jedności ...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...

Módlmy się: Ojcze Święty, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana spraw, byśmy zawsze i wszędzie byli narzędziami Twojego pokoju, i obdarz tym pokojem wszystkie rodziny i narody świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Starać się być narzędziami pokoju i jedności w swoim środowisku.

 

IX DZIEŃ

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś prześladowany

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Wpadł do naszej celi strażnik więzienny, gestapowiec w randze Scharfuhrera. Starszy celi, Żyd Singer złożył mu raport. Widok Ojca Kolbego w habicie wywołał u gestapowca gniew... Bezbożnik podszedł do Ojca Kolbego i wskazując palcem na krzyżyk przy koronce, zapytał: - «Ty wierzysz w to?». - «Tak wierzę», odpowiedział spokojnie zakonnik. Niedowiarek wymierzył Ojcu Kolbemu silny policzek. Następnie gestapowiec szarpał ponownie za krzyż Ojca Kolbego i powtarzał swoje pytania: «Czy wierzysz?» - Po każdej twierdzącej odpowiedzi Ojca Kolbego - że wierzy - esesman był coraz bardziej wzburzony (nie wiem, czy spokojem, czy stanowczością Ojca Kolbego) i powtarzał uderzenia w twarz. Widząc zaś, że Ojciec Kolbe jest niewzruszony,
z gniewem opuścił celę, trzaskając za sobą drzwiami” (Edward Gniadek, świadectwo).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

Święty Maksymilianie, który potrafiłeś świadczyć o twojej wierze w Jezusa,

Święty Maksymilianie, który mężnie znosiłeś upokorzenia,

Święty Maksymilianie, który uczyłeś nas wszystko ofiarować Maryi...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu... 

Módlmy się: Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, pozwól nam z miłością przyjmować nasze cierpienia i nasze życiowe krzyże, i odkrywać w nich dowody Twojej obecności przy nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Postanowienie: Nie narzekać w codziennych trudnościach.

 

14 sierpnia

Szczęśliwy jesteś, Maksymilianie, bo byłeś sługą wiernym

 

Modlitwa początkowa: ABY BYĆ ŚWIĘTYMI

Maksymilian Kolbe był sługą: był bowiem kapłanem, synem Św. Franciszka. Każdego dnia celebrował
w sposób sakramentalny tajemnicę odkupieńczej śmierci Chrystusa na Krzyżu. Razem z tajemnicą eucharystycznego kielicha dojrzewała w nim ta godzina decyzji Auschwitz: «Czy może nie mam pić kielicha, który da mi Ojciec?» (J 18,11). I wypił, wypił aż do dna ten kielich, aby zaświadczyć wobec świata, że miłość jest mocniejsza od śmierci. Co oznacza, że miłość jest mocniejsza od śmierci? Oznacza też «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» według słów św. Pawła (Rz 12,21) Te słowa tłumaczą prawdę o akcie dokonanym w Auschwitz przez Ojca Maksymiliana: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj». To jest program ewangeliczny. Program trudny, ale możliwy. Program nieodzowny».
(św. Jan Paweł II, Homilia, Niepokalanów, 18 czerwca 1983 r.).

 

[ Na każde wezwanie odpowiadamy: - módl się za nami!]

Święty Maksymilianie, wierny sługo Pana,

Święty Maksymilianie, szlachetny rycerzu Niepokalanej,

Święty Maksymilianie, autentyczny świadku Miłości...

 

Ojcze nasz...; Zdrowaś Maryjo...; Chwała Ojcu...

Módlmy się: Ojcze Święty, który dałeś św. Maksymilianowi łaskę życia, pracowania i śmierci dla misji, którą mu powierzyłeś, udziel nam, przez jego wstawiennictwo, daru wierności Tobie w naszym codziennym życiu, tak abyśmy ze spokojem i ufnością oczekiwali na Twoje przyjście. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Postanowienie: Odnawiać swoją zgodę na otrzymane powołanie.