Dzień   1 

"Aby w duszy naszej rozkwitły kwiaty cnót, muszą być ogrzane ciepłem Matki Niepokalanej" (św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, weź naszą rodzinę w swoją opiekę i wstawiaj się za nią, aby rozwijały się w niej cnoty miłości Boga i bliźnich.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

ŚWIĘTY MAKSYMILIANIE, zapalony miłością Boga,

opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy,

wskazywałeś ludowi Bożemu rozliczne formy apostołowania do zwycięstwa dobra i

dla rozszerzenia królestwa Bożego na całym świecie.

Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać innych do Chrystusowej miłości. Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości, wiarą i czynem mogli świadczyć o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do posiadania Boga w chwale wiecznej. Amen.

Dzień  2

"Starajmy się coraz bardziej pogłębiać miłość do Niepokalanej i do niej ustawicznie się zwracać jak dzieci do Matki" (św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, który poszedłeś dobrowolnie na śmierć, aby dzieci nie zostały sierotami, wstawiaj się za nami i dopomóż nam być dziećmi Bożymi.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY Święty Maksymilianie...

Dzień   3

"Człowiek pragnie być wielkim, mądrym, bogatym, sławnym, szczęśliwym, kochającym i kochanym. Ale żadne szczęście tej ziemi go nie nasyca, gdyż Boga samego pragnie"

(św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, roztropny i radosny, uproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy umieli wybrać prawdziwe dobro i cieszyć się nim.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY Święty Maksymilianie...

Dzień   4

"Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez Niepokalaną przysłała w krytycznej dla mojego powołania chwili mamę do rozmównicy. I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie" (św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, Twojej opiece polecam wybór mego stanu. Tyś przeszedł trudności i wahania, więc mnie zrozumiesz i dopomożesz. Proszę Cię o to bardzo pokornie.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY. Święty Maksymilianie...

Dzień  5

"Okres obecnej pracy to czas przygotowania się do przyszłej walki pod sztandarem Niepokalanej. Na próżno napełnialibyście głowę rozlicznymi, pięknymi i potrzebnymi wiadomościami, gdyby zabrakło wewnętrznego, dziecięcego stosunku do Niepokalanej" (św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, Tyś tak dobrze rozumiał znaczenie nauki, dopomóż nam w studiach dla dobra mej duszy, Kościoła, Ojczyzny.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY Święty Maksymilianie...

Dzień   6 

"Kochajmy Niepokalaną praktycznie przez dobre wypełnianie swoich obowiązków, bo to Jej wola, wola Pana Jezusa" (św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, pobudzaj naszą chęć do starannego i radosnego wykonywania naszej pracy zawodowej i strzeż nas od lekceważenia naszych obowiązków.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY Święty Maksymilianie...

Dzień  7

"Gdy miłość nas ogarnie i przeniknie, to ofiary staną się potrzebą duszy.

Z ofiary rodzi się radość duchowa" (św. Maksymilian).

Przez Twoje ręce, Święty Maksymilianie, ofiaruję Niepokalanej swoje trudy i cierpienia. Dopomóż mi w ich znoszeniu.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY Święty Maksymilianie...

Dzień  8

"Modlitwa i przede wszystkim modlitwa jest skutecznym orężem w walce o wolność i szczęście dusz" (św. Maksymilian).

Wzorze dobrej modlitwy, Święty Maksymilianie, dopomóż nam umiejętnie wykorzystać dar modlitwy dla uświęcenia własnej duszy i duszy bliźnich.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY Święty Maksymilianie...

Dzień   9

"Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże" (św. Maksymilian).

Święty Maksymilianie, który przez całe swoje życie aż do heroicznej śmierci przeszedłeś z Niepokalaną, dopomóż i nam szczęśliwie przejść do wieczności pod opieką Matki Niepokalanej. Królowo Niebios, ożywiaj w nas wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY . Święty Maksymilianie...