„ (…) Portret Ojca Kolbe umieszczony na ścianie czołowej w prezbiterium po stronie przeciwległej do tabernakulum jest niewielkich rozmiarów. Jest to obraz nieznanego malarza utrzymany w ciepłych, pastelowych barwach o wyraźnym modelunku przedstawionej postaci ukazanej w pasiaku obozowym, z naszytym na pasiak numerem obozowym 16670 i czerwonym trójkątem więźnia politycznego. Przedstawiony na tle ogrodzenia obozowego Maksymilian trzyma w ręku miskę, do której więźniowie otrzymywali posiłek. Miska jest pusta – więzień zmarł śmiercią głodową. Pusta miska w tym obrazie jest zatem atrybutem świętego. Obraz zaliczany jest do obrazów wotywnych. Ofiarowany do kościoła jako dar w miarę rozwoju kultu świętego w Parafii może pełnić tę samą funkcję jaką obrazy wotywne spełniają w wielu kościołach, jako palladium ochronne wiernych upraszających u Boga Darów Niebieskich za pośrednikiem ich świętego patrona. Obraz został ujęty w stalową ramę projektu Koniorów przez co wydobyte zostało z obrazu ciepłe światło emanujące z postaci Męczennika. Światło to silniejsze jest od grozy obozowego anturażu ukrytego w obrazie.”
(autor: Ks. dr Henryk Pyka, książka pt. „SPLEDNOR ET DECOR”)