Kardynał Henri de Lubac SJ,  w książce  Medytacje o Kościele, wymienił cechy człowieka Kościoła

( M, 201- 219), warto bezcenny czytelniku poszukać ich w sobie :-)

Ufam, że wiele z nich to Twoje cechy. 

1. Czuje się zadomowiony w Kościele, będącym dla niego duchową ojczyzną.

2. Kocha jego przeszłość, dlatego szanuje żywą Tradycję Kościoła.
3. Żyje Ewangelią i przekazuje zgodnie z aktualnym nauczaniem.
4. Jest słuchaczem Słowa, rozważa je oraz inspiruje się nim w podejmowanych inicjatywach.
5. Z radością przyjmuje bogactwo różnych duchowości i dróg dochodzenia do świętości w Kościele.
6. Dzieli radości jak i duchowe walki, w jakich dane mu jest uczestniczyć we wspólnocie Kościoła.
7. W swojej działalności unika skrajności, dąży do porozumienia.
8. Stara się zrozumieć współczesne czasy – poznaje mentalność ludzi swojej epoki.
9. Nie tęskni za minionymi formami religijności, jest otwarty na przyjęcie nowych metod duszpasterskich.
10. Stara się, by bramy Kościoła były otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli.
11. Daleki jest od intryg, nie dając się sprowokować do nienawiści działaniem ze strony nieprzyjaciół Kościoła.
12. Unika kłótliwej gadatliwości, jest powściągliwy w rozmowach.
13. Troszczy się o jedność Kościoła.
14. Potrafi „rozróżniać duchy” nie unikając tajemnicy Chrystusowego Krzyża.
15. Jest gotowy na przyjęcie cierpienia, a nawet męczeństwa, byleby tylko pozostać wiernym Bogu, Kościołowi, prawemu sumieniu.
16. Zawsze pozostaje pełen nadziei, ufa Bożej Opatrzności nawet w największej próbie.
17. Zna cenę milczenia w czasie prześladowań katolików, potrafi mężnie przetrwać czas próby.

18. Kocha nade wszystko posłuszeństwo Bogu i prawowitej władzy w Kościele sprawowanej przez Ojca Świętego.

19. Zawsze patrzy na Kościół w duchu wiary, wiedząc, że jest on bosko-ludzką tajemnicą, dlatego dostrzegając grzechy i braki organizacyjne, pamięta o jego „nadprzyrodzonej skuteczności”.
20. Jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań, odnosząc wiele duchowych zwycięstw nad „tajemnicą nieprawości”.