Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania

Młodzież naszej parafii przez trzy lata przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pierwsze dwa lata jest to przygotowanie dalsze. Natomiast trzeci rok nauki to przygotowanie bezpośrednie. Młodzież otrzymuje „Dzienniczek kandydata do Bierzmowania”

Spotkania formacyjne przez pierwsze dwa lata: to msza święta szkolna w czwartek, godz. 17.00.

Zasady przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:
1. Systematyczny udział we mszach szkolnych – rok I i II
2. III Rok nauki to (Systematyczny udział w spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu (druga nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje zakończenie udziału w przygotowaniach i skreślenie z listy), udział w mszy młodzieżowej
3. Cotygodniowy udział w Mszach św. niedzielnych oraz udział w Mszach świętych w uroczystości obowiązujące (przyłapanie na oszustwie i podrabianiu potwierdzeń obecności skutkuje zakończeniem udziału w przygotowaniach i skreśleniem z listy)
4. Korzystanie ze spowiedzi raz w miesiącu.
5. Udział w Nabożeństwach: Różaniec, Nieszpory, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Roraty, Triduum Paschalne, nabożeństwa okazjonalne.
6. Znajomość Małego Katechizmu i Pacierza oraz treści spotkań formacyjnych.
7. Umiejętność posługiwania się Pismem świętym.
8. Uczestniczenie i zaangażowanie w lekcjach katechezy.
9. Pozytywne opinie nauczycieli, wychowawców, katechetów.
lO. Znalezienie osoby, która będzie mogła godnie pełnić obowiązki
świadka Bierzmowania.