Witaj :)

Dobrze, że JESTEŚ!!!

A skoro tutaj JESTEŚ i czytasz ten tekst - to znak, że ZALEŻY CI na przyjęciu sakramentu bierzmowania. GRATULUJĘ CI tego zainteresowania i chęci PRZYJĘCIA DARÓW od DUCHA ŚWIĘTEGO. Dzięki tym darom stajemy się zdolni do wydawania takich OWOCÓW jak: MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, POKÓJ, CIERPLIWOŚĆ, UPRZEJMOŚĆ, DOBROĆ, WIERNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, OPANOWANIE ( Gal. 5, 22-23 ). Pyszne owoce, czyż nie :)

 • MIŁOŚĆ, czyli pragnienie uszczęśliwiania innych. Jest ona wlana w nasze serce przez Boga, który jest Miłością i czyni nasze serce źródłem miłości dla innych.
 • RADOŚĆ to szczęście płynące z życia w harmonii z Bogiem.
 • POKÓJ to pewność, że tu i teraz jestem do dyspozycji Boga. Nie ma w nim nic z niepokoju ani o to, co było, ani o to, co będzie. On jest tajemnicą „teraz”, czyli komunikacji z Bogiem.
 • CIERPLIWOŚĆ tak wobec siebie, jak i wobec innych. Dorastanie do miłości, szczęścia i pokoju to proces dłuższy, dlatego cierpliwość jest jednym z podstawowych jego mechanizmów. Kto jest do dyspozycji Boga i pełni Jego wolę, nie ma powodu, żeby się niecierpliwić. Bóg jest Panem każdej sytuacji w naszym życiu osobistym, społecznym, ekonomicznym i politycznym.
 • UPRZEJMOŚĆ to znak wielkiej kultury ducha. Każde aroganckie postępowanie jest czytelnym znakiem obecności złego ducha w człowieku, pokazuje nam, z kim mamy do czynienia.
 • DOBROĆ jest nastawiona na pomaganie innym, o ile takiej pomocy potrzebują, a równocześnie zabiega o tworzenie atmosfery dobroci w swym środowisku. Gdzie brak dobroci, tam jest obecny zły duch.
 • WIERNOŚĆ ceni zaufanie, jakim Bóg nas darzy. Kto chce na nim budować swe życie, zabiega o doskonalenie wierności. Komunikacja z ludźmi również jest oparta na zaufaniu, jakim możemy ich darzyć. Jeśli go brakuje, trzeba być ostrożnym, bo tym, kto nie zna wartości zaufania, manipuluje duch zły.
 • ŁAGODNOŚĆ jest ściśle związana z cierpliwością i stanowi ważny most w relacjach z innymi ludźmi. Jest ona językiem miłości. Wymaga jednak zdecydowanej postawy wobec obłudników. Jezus pokazał nam, na czym polega łagodność, która potrafi wziąć do ręki nawet bicz.
 • OPANOWANIE to piękny owoc Ducha Świętego, który zna wartość harmonii i pełnej odpowiedzialności za słowa, czyny, postawę. Opanowany jest przyjacielem Boga, bo nie da się go wyprowadzić z równowagi nawet w obliczu mocnych ciosów. On jest razem z Bogiem panem każdej sytuacji.

 Ks. Zbigniew


Zasady przygotowania do Sakramentu Bierzmowania:

 1. Systematyczny udział we mszach szkolnych
 2. Systematyczny udział w spotkaniach formacyjnych
 3. Cotygodniowy udział w Mszach św. niedzielnych oraz udział w Mszach świętych w uroczystości obowiązujące.
 4. Korzystanie ze spowiedzi raz w miesiącu, zwłaszcza w 1 czwartki miesiąca od 17.00-19.30.
 5. Udział w Nabożeństwach.
 6. Znajomość Małego Katechizmu i Pacierza.
 7. Umiejętność posługiwania się Pismem świętym.
 8. Uczestniczenie i zaangażowanie w lekcjach katechezy.
 9. Pozytywne opinie nauczycieli, wychowawców, katechetów.
 10. Znalezienie osoby, która będzie mogła godnie pełnić obowiązki świadka Bierzmowania.

https://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

 

pobierz: DOKUMENT BIERZMOWANEGO.pdf

 
DOKUMENT BIERZMOWANEGO

IMIĘ Z BIERZMOWANIA:

...............................................................

Jeżeli nasze imię chrzcielne nie ma świętego patrona, wówczas wybieramy kolejne imię, jeśli natomiast święty patron jest przypisany do naszego imienia chrzcielnego wówczas zgłębiamy jego historię i pozostajemy przy imieniu chrzcielnym. Zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski.

IMIĘ I NAZWISKO:

...............................................................

ADRES ZAMIESZKANIA:

...............................................................

DATA I MIEJSCE URODZENIA:

...............................................................

PARAFIA CHRZTU POD WEZWANIEM:

...............................................................

 

ULICA: ....................................   NR: .......

 

MIEJSCOWOŚĆ:

...............................................................

DATA CHRZTU:

...............................................................

IMIONA RODZICÓW:

...............................................................

IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADKA:

...............................................................

ADRES ZAMIESZKANIA ŚWIADKA:

...............................................................

ZGODA PROBOSZCZA Z PARAFII ZAMIESZKANIA ŚWIADKA:

...............................................................  

OPINIA KATECHETY (DLA ŚWIADKÓW UCZĄCYCH SIĘ):

...............................................................


Bierzmowani 23 24

Bierzmowani X23

suenie 23 24