WIZYTY U CHORYCH Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ:

W każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.30

W sytuacjach naglących niebezpieczeństwa śmierci w każdym czasie – po zgłoszeniu.

Nie czekajmy, aby pojednać z Bogiem siebie lub swoich bliskich do ostatniej chwili.
Obecna chwila może być już ostatnią.

Namaszczenie Chorych jest sakramentem uzdrowienia i życia (także wiecznego), a nie śmierci.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html

https://www.apchor.pl/