Istnieje możliwość zamówienia DEKORACJI KOŚCIOŁA NA UROCZYSTOŚĆ ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA wykonanej przez nasz prężnie działający Zespół Dekoracyjny :)

Więcej informacji pod nr telefonu: 609 889 723 p. Monika


Wszelkie formalności związane z planowanym ślubem należy załatwiać minimum trzy miesiące przed planowanym terminem.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU:

Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:

 1. Ustalenie daty ślubu.
 2. Przedstawienie wymaganych dokumentów, celem spisania protokołu przedślubnego.
 3. Ustalenie daty sporządzenia protokołu.

Druga rozmowa z duszpasterzem:

 1. Sporządzenie protokołu przedślubnego.
 2. Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi.

Trzecia rozmowa z duszpasterzem (tydzień przed ślubem):

 1. Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH:

 1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa po pierwszej rozmowie z księdzem.
 2. Zaświadczenie ukończenia konferencji przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej.
 3. Dowody osobiste narzeczonych.
 4. Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (wydane na max. 6 m-cy przed ślubem).
 5. Ostatnie świadectwo z katechizacji.
 6. Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, numer i seria dowodu osobistego).

Nauki przedślubne online

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej


1707589567080170758956707617075895670711707589567083