Kochani, radosnego Alleluja!

Potęgi miłości i wiary we własne siły w życiu codziennym napełnianym mocą Tego, który wskrzesił Jezusa.

Błogosławionego czasu w mocy Zmartwychwstałego!

Jezus Zmartwychwstały