Wszystkim parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia.

Aby radosne Alleluja rozbrzmiewało w naszych sercach.

Niech  Zmartwychwstały Chrystus umacnia nas w wierze, nadziei i miłości,

abyśmy tymi darami mogli się wzajemnie dzielić i z ufnością patrzeć w przyszłość.