ZAPRASZAMY

NA NOC MIŁOSIERDZIA

Z PIĄTKU NA SOBOTĘ (26 – 27 KWIETNIA 2019)

CZAS MODLITWY I ADORACJI PANA JEZUSA

W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

ROZPOCZĘCIE W PIĄTEK

PO WIECZORNEJ EUCHARYSTII, OKOŁO 18:45

Okazja do pogłębionej modlitwy i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Noc Miłosierdzia w tym roku wpisuje się w nasze osobiste, duchowe przygotowanie do Niedzieli Miłosierdzia.
W Dzienniczku siostra Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa, które kieruje do każdego człowieka:
„Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie (…) Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia. (…) O, jak droga jest mi dusza twoja. (…). Dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego(..) masz przystęp do mnie w każdej chwili, chcę z tobą mówić i pragnę udzielać ci łask.'” (Dz 1485).
Zapraszamy, by każdy skorzystał z tego wyjątkowego czasu i znalazł choć chwilę, by zatrzymać się w ciszy przed Panem i doświadczyć Jego Miłosierdzia.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NOCY MIŁOSIERDZIA:
18:45 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I MODLITWA WPROWADZAJĄCA
19:00 CZĘŚĆ ŚWIATŁA RÓŻAŃCA -MODLITWĘ POPROWADZĄ CZŁONKOWIE GRUP RÓŻAŃCOWYCH
20:20 CZĘŚĆ BOLESNA RÓŻAŃCA -MODLITWĘ POPROWADZĄ CZŁONKOWIE GRUP RÓŻAŃCOWYCH RODZICÓW ZA DZIECI. APEL JASNOGÓRSKI.
24:00 – 0:30 MODLITWA SŁOWEM BOŻYM
2:00 MODLITWA SŁOWEM I ŚPIEWEM – POPROWADZI SCHOLA PARAFIALNA
3:00 ZAKOŃCZENIE NOCY MIŁOSIERDZIA W SOBOTĘ KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
CZAS POMIĘDZY MODLITWĄ WSPÓLNĄ TO CZAS MODLITWY OSOBISTEJ W CISZY.
DO CZUWANIA ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN A TAKŻE GOŚCI ULICAMI, W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU:
18:45 – 20:00 ŚWIERKOWICKA, CICHA, HIACYNTÓW, STORCZYKÓW
20:00 – 21:00 CIENISTA, BUKOWA, FIOŁKOWA, NAPIERSKIEGO
21:00 – 22.00 SPÓŁDZIELCZA, SOKOLA, TERENOWA, SŁOWICZA
22:00 – 23.00 PODLARYSZ, PAWIA, JASKÓŁCZA, JAŚMINOWA
23:00 – 24:00 OLIWNA, ZAMKOWA, NOWA, CHABROWA
24:00 – 1:00 KRUCZA, KONWALII, RÓŻANA
1:00 – 2:00 KRĘTA, ZAWIŁA, ŻURAWIA, CHMIELNA
2:00 – 3:00 LIPOWSKA, TULIPANÓW, KROKUSÓW, PRZEBIŚNIEGÓW