„Przybądź, Duchu Święty,Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,Dawco darów mnogich,Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,Słodka serc radości,Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,W skwarze żywą wodą,W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!Serc wierzących wnętrza.Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia?Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,Oschłym wlej zachętę,Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,Rozgrzej serca twarde,Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,W Tobie ufającym,Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,Daj wieniec zwycięstwa,Daj szczęście bez miary!”

 

Zapraszamy na Koncert Uwielbienia w niedzielę Zesłania Ducha Świętego na godz. 16.00