Wskazania duszpasterskie na czas epidemii – 26 marca 2020 – 

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.                      W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

     Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

  Uczestnictwo we Mszy Świętej                                                                              

   – Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu  w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

  – We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

 – Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.                                              

 – Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

 Nawiedzenie Kościoła                                                                                                              

– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta                                                                                                    

 – Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych                                                                                         

 – Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

  Wielki Tydzień                                                                                                             

 – W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.

– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.

– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.

– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

I Komunia Święta

– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza   w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

 

Ogłoszenia        29.03.2020.

         Drodzy Parafianie. Gdy trwoga i lęk zawładnęły sercami wierzących, zawsze zwracali się o ratunek do BOGA. Także teraz, kiedy przeżywamy trudny czas, trzeba prosić BOGA o miłosierdzie. Zamknij oczy, zacznij rozmawiać z Bogiem – Panem powietrza, ognia i wojny….

            W tym trudnym czasie musimy zwrócić się do Pana Boga po nadzieję płynąca z krzyża. Może przyszedł czas, aby w powiesić w naszych domach krzyż. W czasie odwiedzi kolędowych zauważyliśmy brak krzyża wiszącego na ścianie. Zawieszone były różne obrazy, ale krzyża brakowało.  Święty Jan Paweł II mówił: „Modlitwa to język nadziei i zachęcał: Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełna radość życia. Musicie przestać się bać, odzyskać ducha nadziei i ufności”. Dlatego uczestniczmy we mszach w naszych domach korzystając  ze środków społecznego przekazu jak  radio i telewizja, które  je  transmitują.

            Jest to również czas swoistych rekolekcji. Jeśli angażujemy się w bardziej intensywną modlitwę, to ona zawsze jest związana z wezwaniem do osobistego nawrócenia, które zresztą wpisane jest w przeżywanie wielkiego postu. Trzeba nam intensywnie wsłuchiwać się w Boże natchnienia, które mogą pokazać w naszym życiu obszary wymagające radykalnego nawrócenia. Jakie znaczenie miałaby modlitwa, gdyby nie prowadziła do nawrócenia? Być może zbyt mocno ufaliśmy naszym ludzkim możliwościom… Być może zbyt słabo angażowaliśmy się w życie swojej rodziny… Być może zagubiliśmy modlitwę…. Może zbyt słabo reagowaliśmy na powtarzające się akty profanacji symboli religijnych…? – warto wykorzystać ten czas również dla osobistego nawrócenia. Dlatego zachęcamy wiernych do modlitwy w domach wraz z całą rodziną. Pomocą niech służą modlitwa różańcowa do której zachęcała i wzywała Matka Boża w Lourdes, w Fatimie, Gietrzwałdzie i w wielu innych miejscach swoich objawień. , koronka do Bożego Miłosierdzia, suplikacje.

            Moi Drodzy ! Nadzwyczajny czas wymaga nadzwyczajnego i ufnego zwrócenia się do Boga, stąd też , jak podkreśla ojciec św. Franciszek: ”Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa powszechnością modlitwy, współczucia, czułości”. Niech Bóg da nam siły do wytrwania w modlitwie. Niech nam błogosławi. Powierzmy się Bożej Opatrzności.

           Drodzy Parafianie ! Zwracam się z szczególną prośbą o ofiarę na potrzeby naszego kościoła i parafii. Wszelką pomoc proszę wpłacać na konto parafialne: Nr konta: 45 1050 1256 1000 0022 7051 8083 w  ING Banku   Śląskim S.A.. Za złożone ofiary z góry dziękuję.

Dziękujemy indywidualnym ofiarodawcom na kwiaty.

 

INTENCJE   MSZALNE                      29.03.2020  –  05.04. 2020

Niedziela  29.03.     7.30  

Z okazji 60 r urodzin Mariana

 

    9.00  

++  Ludwika Garbocz, rodziców i ++ z rodziny

 

  11.00

 

 

++  Rozalię , Tadeusza Kotas, Helenę i Władysława Lindert i zięcia Jana
Poniedziałek  30.03.  

7.00

 

 

+    Czesława  Feikisa od Zakładu Pogrzebowego  Bielach

 

 

Wtorek 31.03.

 

 

18.00

 

 

+    Natalię Szylder w I r  +, męża Józefa  i 2 synów

 

Środa  01.04.

 

18.00

 

++  Józefa i Marię Ryszka

Czwartek 02.04  

17.00

 

 

 

+    Bernadetę Borgieł w  r.  urodzin  oraz rodziców i rodzeństwo

 

Piątek 03.04.  

18.00

 

W  intencji czcicieli Serca Pana Jezusa
 I Sobota  04.04.  

 

7.00

 

18.00

 

 

+    Czesława Feikisa od rodzin Krywult, Bylica Gicala

 

++  Grzegorza Kubanek i rodziców

 

 

 

Niedziela  05.04.

Niedziela Palmowa

 

 

 

7.30

 

 

 

 

+    Renatę  Gabryś  w I  r  +

 

    9.00  

++  Gertrudę Rogol i 2  mężów

 

 

 

11.00

 

 

 

 ++  Mariannę i  Edwarda Biernot, rodziców i rodzeństwo

2 Comments

  • parafianin

    Czy mógłby ksiądz proboszcz wyjechać z najświętszym sakramentem po ulicach naszej parafii? Pomyślałem również, że można by było zamiast świecenia pokarmów w kościele co w obecnej sytuacji jest niemożliwe aby ksiądz przejechał ulicami naszej parafii np. o od godz. 14.oo błogosławiąc pokarmy? Potrzebujemy bliskości Jezusa Chrystusa bo Msze św. w telewizji to nie to samo !

    • Robert

      Bardzo prosimy w takich sprawach o bezpośredni kontakt z Ks. Proboszczem. Niestety nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeczytać komentarzy i bezzwłocznie przekazać je księdzu.

Comments are closed.