Ogłoszenia Parafialne   19.04.2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego

    Dzisiaj przeżywamy uroczystość Miłosierdzia Bożego. W związku z istniejącą epidemią zachęcamy wiernych do odmówienia koronki   do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 w naszych domach. Zaprośmy do odmówienia całą rodzinę.

    W związku z obowiązkiem zasłania twarzy i nosa w przestrzeniach publicznych, w tym również w kościołach, informujemy, że twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski. Zachęca się  do przyjmowania Komunii św. na rękę.

     W środę zapraszamy wiernych, szczególnie  czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeństwie do MBNP na godzinę 17.15.

    Drodzy Parafianie ! Zwracam się z szczególną prośbą o ofiarę na potrzeby naszego kościoła i parafii. Wszelką pomoc proszę wpłacać na konto parafialne:

Nr konta: 45 1050 1256 1000 0022 7051 8083 w  ING Banku  Śląskim S.A.    Za złożone ofiary  z góry dziękuję.

     Serdecznie dziękuję Paniom , które z własnej inicjatywy posprzątały kościół.

„O Panie Miłosierny, obsypałeś mnie wieloma darami  jedynie z Miłosierdzia; widząc wszystko w sobie darmo dane,  w najgłębszej pokorze uwielbiam niepojętą dobroć Twoją. Zalewa mi serce zdumienie, że Ty, Pan absolutny, nikogo nie potrzebujesz,  a jednak z czystej miłości tak się zniżasz do nas”, dlatego „na wieki będę głosić łaski Pana”        (Ps .8-89,2).

Niech wszyscy dzięki czynią Panu za Jego Miłosierdzie,
Za Jego cuda dla synów ludzkich,
Bo nasycił tego, który jest zgłodniały,
I łaknącego napełnił dobrami.

 

INTENCJE   MSZALNE                      19.04.2020  –  26.04. 2020

 

Niedziela  19.04.   7.30 ++  Teresę, Ferdynanda Filip i 2 synów
  9.00  

Z okazji 75 r urodzin Krystyny

 

11.00  

++  Bronisława Majdak, 2 żony i synów

 

Poniedziałek 20.04.  

7.00

 

 

 

++  Marię, Antoniego, Stanisława, Alicję, Mariana Kuban, Zuzannę, Józefa Mrowca, Jadwigę, Rudolfa Herok, rodziców z obu stron

 

Wtorek 21.04. 18.00  

+    Józefa Pietrzycę

 

ŚRODA 22.04.

 

17.15

 

18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

++  Emilię, Jana Matura i synów

 

Czwartek 23.04

 

 

17.00

 

 

 

+    Józefa  Herczek

 

Piątek 24.04.  

7.00

 

 

O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 

Sobota     25.04. 17.00

18.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Z okazji 50 r ślubu  Zofii i Władysława

 

Niedziela  26.04.   7.30 ++  Władysława  Sztorc, rodziców i rodzeństwo
 

 

  9.00  

W intencji rodziny Barbary i Jana

 

11.00  

W intencji maturzystki Magdaleny