Do wiadomości wiernych

Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym  kościele może przebywać jednocześnie 40 osób.
Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).
W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.
Wszyscy obecni w kościele    (– oprócz sprawującego liturgię ) – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;