Drodzy Parafianie!

W dniu 29 września 2021r. po raz pierwszy pod przewodnictwem naszego
nowego duszpasterza ks. Zbigniewa Skrzyp, zebrała się nasza Rada Parafialna.
Pozwólcie, że w imieniu tejże Rady, przekażę najważniejsze poruszane
zagadnienia:
W pierwszej kolejności wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, że od kilku
tygodni w trudnym czasie epidemii znów możemy się gromadzić w Naszej
Świątyni na niedzielnej Eucharystii i przyjmować Chleb Życia jakim jest
Chrystus w Najświętszym Sakramencie
Ufni Panu Bogu, żywimy nadzieję, że najtrudniejszy czas obostrzeń jest
już za nami, co umożliwi wszystkim parafianom powrót do pełnych praktyk
religijnych.
Chcemy jeszcze raz podziękować ks. Kazimierzowi Janiurkowi za 37 lat
kapłańskiej posługi wśród nas.
Witamy i życzymy jak największych sukcesów ks. Zbigniewowi w
budowaniu w nas duchowej świątyni, pogłębiania wiary i miłości do Boga i
siebie wzajemnie. Wyrażamy gotowość do wspierania naszego opiekuna
duchowego w codziennej pracy na rzecz naszej parafii.
Podczas spotkania Członkowie Rady zostali zapoznani przez ks.
Zbigniewa z podjętymi przez niego działaniami zmierzającymi do rozpoznania
istniejącej w parafii sytuacji społeczno-religijnej, organizacyjnej oraz
materialno-ekonomicznej.
Wśród tematów, które omawiane były podczas spotkania Rady na
pierwszy plan wysuwa się sprawa takiego ożywiania działalności pasterskiej w
parafii, która w obliczu zachodzących przemian społeczno-kulturowych oraz
dalej obowiązujących pandemicznych obostrzeń doprowadzi do jak
najszerszego powrotu naszych parafian do praktyki niedzielnej Eucharystii w
naszej Świątyni. W tej intencji zwracamy się do Was wszystkich o modlitwę.
Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do Was, którzy angażujecie się
zarówno w pomoc organizacyjną przy sprawowaniu liturgii jak i przy bieżących
pracach związanych z funkcjonowaniem parafii.
Z wielką radością witamy i zachęcamy do angażowania się w nasze
parafialne dzieła wszystkie nowe osoby i rodziny, które w ostatnim okresie
zamieszkały na naszym osiedlu. Liczymy na to, że Wasze doświadczenia z
poprzednich parafii ubogacą nasze życie religijne i nie raz będziemy pod tym
ołtarzem mieli okazję wspólnie wielbić Pana Boga.

Po zapoznaniu się z aktualnym stanem ekonomicznym i materialnym
naszej wspólnoty informujemy, że mimo bardzo trudnej sytuacji,
spowodowanej pandemią dzięki ofiarności darczyńców, parafia uporała się z
ostatecznym finansowym rozliczeniem z wykonawcami robót wymiany
pokrycia dachu. Krzepiąca w obliczu podwyżek cen materiałów budowlanych
jest również informacja, że dysponujemy całością dachówki niezbędnej do
wykonania pokrycia ostatniej części dachu. Na chwilę obecną pozostało do
wykonania pokrycie ok. 250 m2 dachu, który przecieka a dotychczasowe
wysiłki zmierzające do doraźnego rozwiązania tego problemu nie przyniosły
pożądanych efektów. Cyklicznie dochodzi do zalewania pomieszczeń
mieszkalnych probostwa. Wobec powyższego uważamy, że prace z
dokończeniem dachu są niezbędne do wykonania w przyszłym roku.
Jednak naszym najbliższym wyzwaniem, które chcemy potraktować w tym roku
również jak inwestycję jest ogrzanie kościoła. Zbliżają się roraty, a po nich tak
ukochane przez wielu rodzinne święta Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy bez
uszczerbku na zdrowiu naszych dzieci, wnuków i własnym uczestniczyć w
Mszach świętych i nabożeństwach.
Wnętrze Kościoła ogrzewane jest podłogowo – elektrycznie. W poprzednich
latach przed pandemią roczne wydatki parafii na energię elektryczną sięgały
prawie 20.000 zł z czego 2/3 to koszty ogrzewania Kościoła. Pozostałe
pomieszczenia – zakrystia, salki, sala spotkań, kancelaria i część mieszkalna
plebani posiada CO zasilane z kotła gazowego a roczne wydatki z tym związane
to kolejne ok. 5.000 zł
Aby zapewnić możliwość finansowania większych prac remontowych i
inwestycyjnych w naszej Parafii od 2016 roku w każdą trzecią niedzielę
miesiąca kolekta przeznaczona jest na te cele. Dlatego zwracamy się kolejny raz
do Was Szanowni Parafianie, o wsparcie Parafialnego Funduszu Inwestycyjnego
w najbliższych miesiącach. Zdajemy sobie sprawę że wiele naszych rodzin
boryka się z problemami finansowymi, dlatego zwracamy się przede wszystkim
do tych, które mogłyby to uczynić bez uszczerbku na budżecie domowym.
W ramach ogłoszeń, w każdą czwartą niedzielę miesiąca będziemy informowani
ile zebrano minionej niedzieli na Fundusz Inwestycyjny.

O duchowe wsparcie naszych przedsięwzięć módlmy się do naszego Patrona
Święty Maksymilianie patronie rodzin, jedności między małżonkami i między rodzicami i dziećmi. Chroń od
pokus i niebezpieczeństw moją rodzinę i spraw, abyśmy zawsze podejmowali dojrzałe życiowe wybory. Święty
Męczenniku Miłości, który dałeś świadectwo niezwykłego zaufania Opatrzności, wyproś nam wielką wiarę,
wspomagaj nas w czynieniu dobra, abyśmy jak Ty doszli do oglądania Boga w chwale wiecznej Amen.