Życzenia świąteczne

Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne: W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2021 Rok.   Życzenia biskupa Romana Pindla: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/boze-narodzenie-2020-zyczenia-biskupa-bielsko-zywieckiego/...
Read More

Obostrzenia w naszym kościele

Do wiadomości wiernych Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym  kościele może przebywać jednocześnie 40 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka). W kościele zachowujemy bezpieczną odległość. Wszyscy obecni w kościele    (– oprócz sprawującego liturgię ) – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);  Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę; Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę; ...
Read More

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące od 17 października 2020

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy). W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad. https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/zasady-bezpieczenstwa-epidemicznego-obowiazujace-od-17-pazdziernika-2020-roku/  ...
Read More

Wyznaczenie miejsc dla wiernych w kościele.

Zgodnie ze wskazaniami Diecezji Bielsko-Żywieckiej obowiązującymi od dnia 20.04.2020, w kościele znajdują się wyznaczone miejsca dla wiernych. Zamieszczone poniżej zdjęcia ilustrują wskazane ławki. Prosimy o przestrzeganie tej zasady. https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/wskazania-duszpasterskie-dla-wiernych-diecezji-bielsko-zywieckiej-20-kwietnia-2020/ ...
Read More

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20 kwietnia 2020

Nadal – w razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób, a także możliwości zarażenia siebie lub innych – możemy skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Dyspensa dotyczy wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie. W razie niemożności lub trudności w dostępie do spowiedzi indywidualnej, zachęcamy do pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z postanowieniem wyznania tych grzechów przy najbliższej możliwości. Zachęcamy także do Komunii Świętej duchowej, gdy nie ma możliwości przystąpienia do Komunii nawet poza Mszą. Od 16 kwietnia br. wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię. Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 roku, w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw i indywidualnego nawiedzania, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła. Każdy ksiądz proboszcz/administrator określi, ile osób może w jednym momencie przebywać w kościele i poda tę informację wiernym. Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej...
Read More