W tym miejscu publikujemy aktualności poza ogłoszeniami parafialnymi oraz intencjami mszalnymi.

Wskazania biskupa na czas Wielkanocy

Triduum Paschalne 2021 – Wskazania duszpasterskie

plan mszy świętych kolędowych

Życzenia świąteczne

Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne: W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2021 Rok.   Życzenia biskupa Romana Pindla: https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/boze-narodzenie-2020-zyczenia-biskupa-bielsko-zywieckiego/

Ważne!

Uprzejmie informujemy że msza święta sobotnia (7.11.2020) odbędzie się zgodnie z planem o godz.18.00. Msze święte niedzielne(8.11.2020)  odbędą się zgodnie z planem o 7.30, 9.00, 11.00.   Natomiast msze święte w poniedziałek, wtorek i środę są odwołane. (9, 10, 11.11.2020)

WAŻNE !!!!

W ZWIĄZKU Z NIEDYSPOZYCJĄ KSIĘDZA PROBOSZCZA MSZE ŚWIĘTE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

Obostrzenia w naszym kościele

Do wiadomości wiernych Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym  kościele może przebywać jednocześnie 40 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka). W kościele zachowujemy bezpieczną odległość. Wszyscy obecni w kościele    (– oprócz sprawującego liturgię ) – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);  Obowiązek noszenia […]

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące od 17 października 2020

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. […]

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza 18.08.2020

Wyznaczenie miejsc dla wiernych w kościele.

Zgodnie ze wskazaniami Diecezji Bielsko-Żywieckiej obowiązującymi od dnia 20.04.2020, w kościele znajdują się wyznaczone miejsca dla wiernych. Zamieszczone poniżej zdjęcia ilustrują wskazane ławki. Prosimy o przestrzeganie tej zasady. Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20 kwietnia 2020

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej – 20 kwietnia 2020

Nadal – w razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób, a także możliwości zarażenia siebie lub innych – możemy skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Dyspensa dotyczy wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie. W razie niemożności lub trudności w dostępie […]