XI Turniej Piłki Siatkowej Służb Liturgicznych im. Maksymiliana Marii Kolbego w Czechowicach-Dziedzicach – 17.XI 2018 r.

W sobotę na sali Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. St. Staszica został rozegrany XI Turniej Piłki Siatkowej Służb Liturgicznych im. Maksymiliana Marii Kolbego. Impreza sportowa odbywa się od 11 lat i jest skierowana dla służb liturgicznych, młodzieży i dzieci szkół katolickich a także grup działających przy parafiach naszego Dekanatu. Organizatorem turnieju jest Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Ideą turnieju jest szerzenie kultu Św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona parafii, integracja młodzieży pełniącej zaszczytne miejsce w Kościele oraz rywalizacja sportowa zgodnie z zasadami „fair play” . Ważna jest także promocja siatkówki w różnych środowiskach oraz szkoły jako organizatora wielu imprez sportowych. Tegoroczny turniej również akcentował 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

W turnieju wzięło udział sześć drużyn: Parafia Św. Barbary drużyna Lektorów , grupa męska Emaus, Parafia Św. Andrzeja Boboli, Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, Szkoła Katolicka im. Św. Brata Alberta w Czechowicach oraz dziewczęta z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych – przedstawiciel gospodarza turnieju. Turniej rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził Proboszcz Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego ks. kanonik Kazimierz Janiurek. Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”, 2 sety do 15 punktów. Każda drużyna miała do rozegrania 5 meczów, które mogły również zakończyć się remisem

Po rozegraniu 15 spotkań i podsumowaniu wyników ogłoszono kolejność końcową. Zwycięzcami XI Turnieju Św. Maksymiliana została drużyna lektorów z Parafii Św. Andrzeja Boboli, która zgromadziła najwięcej punktów. Drugie miejsce zajęli lektorzy z NMP Wspomożenia Wiernych (zwycięzcy X Turnieju) a trzecie dziewczęta z ZSTiL, Kolejne miejsca przypadły grupie Emaus, lektorom z Św. Barbary i szkole katolickiej.

Turniej sędziowali: Otton Szpara oraz Wojciech Gagatek. Już tradycyjnie miłym akcentem turnieju był słodki poczęstunek, który od wielu lat przygotowuje jeden ze sponsorów turnieju.

K. Sz.

Informacje w mediach: