Święty Maksymilian Kolbe urodził się 8 stycznia 1894r. W Zduńskiej Woli w rodzinie robotniczej. W 1907r. Wstąpił do małego seminarium franciszkańskiego we Lwowie. Po odbyciu nowicjatu i zdaniu matury wyjechał na studia do Rzymu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1918r.Życie swe poświęcił idei zdobycia świata dla Boga przez Niepokalaną, wykorzystując do tego nowoczesną technikę.

W 1927r. Założył klasztor i wydawnictwo Niepokalanów koło Warszawy. W roku 1930 udał się do Japonii i tam zorganizował placówkę misyjną wraz z wydawnictwem. W 1936 roku wrócił do kraju i kierował rozwijającym się Niepokalanowem.

W 1941 roku zostałaresztowany, był więziony krótko także w Łambinowicach, a następnie osadzony na pawiaku, a później w Oświęcimiu, gdzie zginął 14 sierpnia tegoż roku w bunkrze głodowym, poświęcając się za współwięźnia.
Życie o. Kolbego cechowała ustawiczna dążność do świętości, całkowite oddanie się Niepokalanej, ujmująca pogoda ducha, niezwykła aktywność apostolska oraz heroiczna miłość bliźniego.

Został beatyfikowany 17 października 1971 roku przez papieża Pawła VI, zaś papież Jan Paweł II kanonizował go 10 października 1982r.