Pragnę złożyć życzenia świąteczne wszystkim parafianom. Życzę ufności i odwagi w codziennym życiu. Św. Jan Paweł II na początku pontyfikatu skierował do nas ważne słowa : „Nie lękajcie się…” i zwrócił się z prośbą :”Otwórzcie drzwi Chrystusowi…”, czyli zaproście Chrystusa do siebie…” Wtedy Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienia bliskości drugiego człowieka . Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!